Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde kantin kiraya verilecek

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KANTİN YERİ KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI Merkezimize ait  aşağıda bilgileri...

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

KANTİN YERİ KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Merkezimize ait  aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz,  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca  “Açık Teklif Usulü”  ile 03.04.2024  tarihinde kiralanacaktır. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 1- İhale Konusu olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

SIRA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

MEVKİİ

VASFI

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

İHALE SAATİ

1

GİRESUN

MERKEZ

TEYYAREDÜZÜ MAH.

ATATÜRK BULVARI

KANTİN YERİ

750

193-1785

65 M2

10:00

MADDE 2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

Açık Teklifte Şartname Bedeli 200,00- TL.’e olup, Şartname bedeli TR58 0001 2009 3760 0005 0000 55 HalkBankası Giresun Şubesi’ne yatırılacaktır.

Şartname bedeli yatırıldıktan sonra Kira Şartnamesi, Giresun Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma biriminden alınacaktır. Şartname ve varsa ekleri satınalma biriminden  ücretsiz olarak yerinde görülebilir.

MADDE 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

Söz konusu İhale  Giresun Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonunda,03.04.2024 tarihinde Çarşamba günü, saat:10:00 da başlayacak olup, 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü ”ile yapılacaktır. İhale süresi 3 yıldır.

MADDE 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

1- Muhammen Bedeli: 1(bir) yıllık 109.936,00 TL.                  

2- Geçici Teminat Miktarı: 1(bir) yıllık 32.980,80 TL.

İhaleye Katılabilme Şartları:

2886 Sayılı D.İ.K.’e göre yapılacak ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler:

İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar idarenin satınalma birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı devlet ihale kanununun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez. Belirtilen saatten sonra ihale doyası teslim alınmayacaktır.

Geçici Teminat; Kantin ticari alanı için belirlenen tahmini bedelin en az %30 u oranında 32.980,80 TL, Giresun Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Hesabı olan TR58 0001 2009 3760 0005 0000 55 Halk Bankası Giresun Şubesi’ne veya 2286 sayılı Kanunun 26.ve 27.maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu (Teminat mektubu üzerinde idarinin adı, işin adı, mektup sahibi, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde banka teyit yazısı mutlaka olmalıdır.

Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeni İle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun  bulunmaması ve bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Doküman alındığına dair makbuz ;ihaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlerine ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecekdir.

Geçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı sureti ve fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ilse vergi kimlik numarasını gösterir belge.

Tebligat için son 3 ay içerisinde alınmış ikametgah belgesi (nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan) e-devlet üzerinden alınan belgede kabul edilecektir.

Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

Teklif vermeye yetkiliği olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

-Gerçek kişi olması durumunda ,noter tasdikli imza beyannamesi

-Tüzel kişi olması durumda, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine kaşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçdan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği.

Gerçek kişilerden; kantin-büfe-kafeterya-pastane iş kollarına ilişkin resmi kurumlarından alınmış Ustalık Belgesi veya Diploması. Bu belge olmadığı durumda iş koluna ait İş yeri Açma Belgesi.

Özel hukuk tüzel kişilerin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmenin yayınladığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak.

İlk ilan tarihi itibari ile Vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi internet sitesinden alınabilir.

İlk ilan tarihi itibari ile SGK borcunun bulunmadığına dair belge.(ilk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dahil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi internet sitesinden alınabilir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç, vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanı alması zorunludur.

İhalekomisyonu,gerekçesinikarardabelirtmeksuretiyleihaleyiyapıpyapmamaktaserbesttir.Komisyonlarınihaleyiyapmamakararınaitirazedilemez.

Dt. İsmail BEKCİ

Başhekim

#ilangovtr

Basın No ILN02003978

21 Mar 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Giresun Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Giresun hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Giresun editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Giresun değil haberi geçen ajanstır.